Tolken

tolk

Eerst en vooral: wat doet een tolk?

Een tolk is een persoon die luistert naar een spreker en die zijn/haar woorden mondeling vertaalt voor de toehoorders die de oorspronkelijke taal niet begrijpen.

Een tolk in de bedrijfswereld?

Jazeker! Denk bijvoorbeeld maar aan zakelijke bijeenkomsten, trainingen en opleidingen, fabrieksbezoeken, productintroducties en zakelijke onderhandelingen met klanten, medewerkers of andere zakelijke relaties. Allemaal plaatsen waar het er echt toe doet dat mensen elkaar niet alleen verstaan, maar elkaar ook begrijpen.

Het doet er echt toe dat mensen elkaar niet alleen verstaan, maar elkaar ook begrijpen.

Welke tolkvorm heeft u nodig?

Er zijn globaal genomen twee vormen:

Enerzijds is er het consecutief tolken: de spreker vertelt zijn/haar verhaal, pauzeert even en de tolk vertaalt daarna (samengevat) wat er gezegd is in een andere taal.

Anderzijds is er het simultaan, of het congrestolken: de tolk luistert en vertaalt tegelijkertijd. Via een fluisterset (= de toehoorder hoort de vertaling via een oortje) kan de toehoorder met slechts enkele seconden vertraging de vertaling beluisteren die bijna even vloeiend is als de originele toespraak.

Deze vorm van tolken is heel intensief omdat de tolk continu gefocust en geconcentreerd moet zijn. Om die reden is er elke 30 minuten een pauze van 5 à 10 minuten nodig.

Auditorium

Enkele weetjes: een tolk…

  • werkt nauwgezet

  • is onpartijdig

  • houdt vertrouwelijke informatie geheim

  • is ‘onzichtbaar’ en werkt op de achtergrond

Hoe werkt het?

U stuurt van tevoren het onderwerp alsook de documenten die besproken worden door zodat de tolk zich goed kan voorbereiden. Het is van belang dat bijvoorbeeld de tolk de technische termen die niet voorkomen in de doeltaal op een dusdanige manier kan verwoorden dat het duidelijk is waar het om gaat.

Wij beschikken over een fluisterset voor max. 10 personen.

Wat kost het?

We berekenen de prijs voor het tolken per uur. Daarbij komt de reistijd, het kilometertarief voor de reiskosten en de voorbereidingstijd. Alle kosten worden van tevoren duidelijk met u besproken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Zij doen al langer beroep op onze tolkdienst

tectum